Κίτρινο ρύζι ή Parboiled

Κίτρινο ρύζι ή Parboiled