Ημιαποφλοιωμένο ή καστανό ρύζι

Ημιαποφλοιωμένο ή καστανό ρύζι