Όσπρια και βιώσιμη τροφή

Ως βιώσιμη τροφή ορίζεται αυτή η οποία προκαλεί τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την παραγωγή της. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μας δείχνουν τη ζημία που προκαλείται από την παραγωγή ορισμένων προϊόντων που καταναλώνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, όπως για παράδειγμα το αποτύπωμα άνθρακα. Η αποφυγή μεταποιημένων προϊόντων ή αυτών με υπερβολική συσκευασία είναι ένα πρώτο καλό βήμα προς μια βιώσιμη τροφή.

Τα όσπρια είναι μια τροφή χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα

Τα όσπρια χρησιμοποιούν βακτήρια του εδάφους για να αντλήσουν άζωτο από τον αέρα. Αυτή η φυσική διαδικασία αντικαθιστά την ανάγκη προσθήκης αζωτούχων λιπασμάτων στις καλλιέργειες οσπρίων, πράγμα που σημαίνει ότι τα όσπρια χρησιμοποιούν τις μισές εισροές ενέργειας από άλλες καλλιέργειες.

Όταν το έδαφος γονιμοποιείται με άζωτο με τη μορφή κοπριάς, λιπάσματος ή υπολειμμάτων καλλιεργειών, οι μικροοργανισμοί του εδάφους μετατρέπουν μέρος αυτού του αζώτου σε οξείδιο του αζώτου, το οποίο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου. Το υποξείδιο του αζώτου είναι 300 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και αντιπροσωπεύει περίπου το 46% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια γεωργία.

Δεδομένου ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα αζωτούχα λιπάσματα, οι καλλιέργειες οσπρίων που δεσμεύουν το άζωτο έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες.

Η καλλιέργεια οσπρίων αυξάνει την εξοικονόμηση νερού

Όταν τα όσπρια καλλιεργούνται, χρησιμοποιούν 1/2 έως 1/10 νερού από ότι άλλες καλλιέργειες. Πολλές καλλιέργειες οσπρίων είναι προσαρμοσμένες σε ξηρά περιβάλλοντα, καθιστώντας τες κατάλληλες για περιοχές που είναι επιρρεπείς στην ξηρασία.

Όσπρια όπως ο αρακάς και οι φακές δεσμεύουν νερό από μικρότερο βάθος, αφήνοντας περισσότερο νερό βαθιά στο έδαφος για την καλλιέργεια του επόμενου έτους. Αυτό αυξάνει την αποδοτικότητα χρήσης νερού σε ολόκληρη την αμειψισπορά.

Τα όσπρια εμπλουτίζουν το έδαφος όπου καλλιεργούνται

Οι καλλιέργειες οσπρίων παράγουν μια σειρά από διαφορετικές ενώσεις που τροφοδοτούν τα μικρόβια του εδάφους και ωφελούν την υγεία του εδάφους. Μετά τη συγκομιδή των οσπρίων, αφήνουν πίσω τους υπολείμματα καλλιεργειών πλούσια σε άζωτο που παρέχουν επιπλέον θρεπτικά συστατικά για την επόμενη καλλιέργεια που θα αναπτυχθεί.

Η καλλιέργεια οσπρίων σε αμειψισπορά με άλλες καλλιέργειες επιτρέπει στο έδαφος να υποστηρίξει μεγαλύτερους, πιο διαφορετικούς πληθυσμούς οργανισμών του εδάφους που συμβάλλουν στη διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους.