ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ : ΦΑΚΗ ΨΙΛΗ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2017