ΦΑΚΗ ΨΙΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2014

glaveris-announc

Προς ενημέρωση των πελατών της εταιρίας ανακοινώνουμε ότι είναι διαθέσιμη προς πώληση Φακή Ψιλή Θεσσαλίας και Φασόλια Πλακέ Νομού Καβάλας εσοδείας 2014.